Rückgaberecht für Bestellungen ab dem 01.12.2022 verlängert bis zum 31.01.2023
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCelBontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager Circuit WaveCel
Bontrager
(3)

Bontrager Circuit WaveCel

149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
149,99 €
¹
99,99 €
inkl. MwSt, Versandkostenfrei
-33%
Farbe:
Blau
|
Mulsanne Blue
Nur noch 4 mal sofort verfügbar
Nur noch 3 mal sofort verfügbar
Nur noch 3 mal sofort verfügbar
Nur noch 7 mal sofort verfügbar
Nur noch 6 mal sofort verfügbar
Nur noch 1 mal sofort verfügbar
Nur noch 2 mal sofort verfügbar
Nur noch 5 mal sofort verfügbar
Nur noch 4 mal sofort verfügbar
Nur noch 3 mal sofort verfügbar
Nur noch 4 mal sofort verfügbar
Nur noch 2 mal sofort verfügbar
Nur noch 2 mal sofort verfügbar
Nur noch 5 mal sofort verfügbar
Nur noch 3 mal sofort verfügbar
Nur noch 6 mal sofort verfügbar
Nur noch 2 mal sofort verfügbar
Nur noch 1 mal sofort verfügbar
In den letzten 7 Tagen 6 Mal bestellt
Artikelnummer: M000056115
Video anschauen
Beschreibung

Du suchst einen Helm für wirklich alle Einsatzzwecke? Such nicht weiter.
Egal ob deine Ausfahrt auf der Rennstrecken-Ziellinie oder an deiner Haustür endet, mit dem Bontrager Circuit WaveCel bekommst du die Performance, den Komfort und die Technologie, die ein Allround-Helm braucht. Mit der innovativen WaveCel-Technologie, dem Boa® Passformsystem für überlegenen Komfort und beispiellose Sicherheit sowie dem Blendr-Befestigungssystem zur kinderleichten Integration von Beleuchtung und Kameras überzeugt dieser Helm bei wirklich jedem Einsatz.

WaveCel ist eine komprimierbare Zellstruktur an der Innenseite des Helms. Diese Bontrager-exklusive Helmtechnologie definiert die von der Branche seit über 30 Jahren akzeptierten Sicherheitsstandards neu.

Spezifikationen

 • Fortschrittliche WaveCel-Helmtechnologie
 • Mit dem Boa®-Passformsystem lässt sich dein Helm mit einer Hand verstellen und anpassen
 • Das magnetische Blendr-Befestigungssystem integriert eine GoPro-Kamera oder Bontrager-Leuchten auf unkomplizierte Weise
 • Hergestellt mit einem Anteil von 50 % recyceltem Polystyrol
 • Halbfeste FlatStrap-Riementeiler liegen flach an und lassen sich für einen perfekten Sitz nach vorne und hinten verschieben
 • Weiche, komfortable, feuchtigkeitsabführende und waschbare Helmpolster
 • Reflektierende Elemente auf der Rückseite des Helms erhöhen die Sichtbarkeit
 • Die Crash Replacement Guarantee bietet kostenlosen Ersatz, wenn der Helm im ersten Jahr ab Kaufdatum in einen Sturz verwickelt ist
 • Gewicht: ab 310 g
Video anschauen
Eigenschaften
Geschlecht
Unisex
Marke
Bontrager
Saison
2022
Bitte beachte, dass es zu Abweichungen zwischen den angegebenen- und den verbauten Komponenten bei Fahrrädern kommen kann. Einen Fehler gefunden? Hier melden.
Bitte beachte, dass es zu Abweichungen zwischen den angegebenen- und den verbauten Komponenten bei Fahrrädern kommen kann. Einen Fehler gefunden? Hier melden.
Informationen zu Produkt und Versand
Bei Fragen zu Versand und Lieferungen findest du hier nähere Informationen. Bei anderen Servicethemen findest du hier hilfreiche Antworten.
Wie finde ich die richtige Helmgröße?
Schutz kann dir nur ein Helm bieten, der auch gut auf deinen Kopf passt. Wie du von zuhause aus herausfindest welcher Helm der richtige für dich ist, kannst du mit Hilfe des Größenrechners auf der Produktseite herausfinden. 
Was mache ich, wenn der bestellte Helm doch nicht passt?
 • Jeder Kopf ist anders und somit kann ein Helm trotz richtiger Größe auch mal nicht passen.  
 • Ist dies der Fall, kannst du den Helm innerhalb der 14tägigen Widerrufsfrist, über dein Kundenkonto retournieren. Bitte beachte, dass der Helm hierzu, bis auf die Anprobe ungenutzt sein muss. 
MIPS was ist das?
 • MIPS ist eine Abkürzung und steht für Multi-Directional Impact Protection System. Im Wesentlichen geht es also bei diesem System darum, deinen Kopf vor Aufschlägen aus unterschiedlichen Richtungen zu schützen. 
 • Du möchtest weitere Informationen zum Sicherheitsplus für deinen Fahrradhelm? Dann klicke hier: https://www.fahrrad-xxl.de/beratung/zubehoer/mips-fahrradhelme/ 
Wie läuft der Versand ab?
 • Der Versand von Helmen erfolgt durch DHL  
 • In der Regel trifft dein neuer Helm innerhalb von 5 Werktagen bei dir ein. 
Kundenbewertung
5.0 / 5.0
(3)
5.0 / 5.0
(3)
Bewertung abgeben
 
3
 
3
4 Sterne
 
0
3 Sterne
 
0
2 Sterne
 
0
1 Stern
 
0
Gefiltert nach
Sortieren nach
Datum
Sterne aufsteigend
Sterne absteigend
Am hilfreichsten
Sortieren nach : 
Benny
am 24.11.2022
Sitzt so bequem wie kein Anderer Helm. Er lässt sich gut einstellen und zieht dabei am Hinterkopf beim Drehen keine Haare mit rein, so wie andere Helme dieses Problem leider habe. Sehr gut gelöst. Er ist auch der Qualitätsvoll und Robust.
0 Personen finden Person findet diese Bewertung hilfreich
Marcus
am 12.09.2022
Sehr gute Passform und Verarbeitung !
0 Personen finden Person findet diese Bewertung hilfreich
Antonius
am 26.07.2022
Shr solider Helm, der sich angenehm trägt und funktional ist: vorne und hinten lassen sich via Magnet Leuchten befestigen, in der Mitte oben lässt sich eine Actioncamera anschrauben - für denjenigen, der so etwas braucht! Mir gefällt der Helm, der angsnshm zu tragen ist.
2 Personen finden Person findet diese Bewertung hilfreich